• Problemen en groei

  • Hulp en ondersteuning

  • Methode van werken

  • Achtergrond

  • Persoonlijke gegevens / contact

  • Toegift

Begeleiding van mensen bij veranderingen in het leven
- ik bied hulp in de omgang met problemen
- ik geef ondersteuning aan persoonlijke groei

 Andre Langegejan
Transpersoonlijk Therapeut / Ontwikkelingspsycholoog


Problemen en groei

 

Wat is een probleem?

Een probleem is een situatie in je leven waardoor je uit je evenwicht raakt.

 

Wat voor de ene persoon een probleem is, is dat voor een ander niet

 

-Ruzie motiveert de ene persoon terwijl een ander er erg door van slag raakt.
-Ziekte maakt de een tot slachtoffer en laat een ander juist de waarde van leven ervaren.
-Drukte of stress haalt de een onderuit en zet de ander aan tot extra daadkracht.

Een probleem is iets waar je graag en snel van af wilt

Ervaringen als stress, angst, eenzaamheid, somberheid, lichamelijke klachten, ontevredenheid, moeheid, etc verstoren en ondermijnen je normale leven. Deze ervaringen vragen een hoop aandacht en energie. Je wilt er het liefst snel van af.

En daar zijn verschillende mogelijkheden voor Je kunt bijvoorbeeld:
-Het probleem negeren, ontkennen of afschuiven - op een ander, een organisatie, de maatschappij.
-Het probleem zien als een tijdelijke moeilijkheid. Een snel op te lossen puzzel. Het kan met pillen, het kan zelfs via internetbegeleiding.
-Het probleem omtoveren tot jouw sterke punt - de stoere man, de invoelende vrouw, de meegaande zieke –
-
Deze oplossingen –en er zijn nog vele anderen – helpen je echter niet wezenlijk verder. Het is als pijnbestrijding zonder te willen begrijpen waar de pijn vandaan komt. De kans dat de pijn terugkomt is groot.
Natuurlijk, als pijn te erg of een probleem te zwaar is, dan doe je er gelijk wat aan. Je zoekt verlichting door een pijnstiller of neemt rust door een time-out. Maar dan begint het pas.
Hoe zorg je ervoor niet steeds tegen hetzelfde op te lopen?

Dit is mogelijk door jouw probleem tot uitgangspunt van verandering te maken. Je gebruikt het probleem om een beter inzicht in jezelf en je eigen reacties te krijgen. Dus in plaats van je er snel van te ontdoen, zoom je in op je probleem.

Centraal komt dan de vraag: ‘Wat is de betekenis van het probleem voor jouw leven?’
-Waarom ervaar jij die situatie als een probleem?
-Welke angsten en gevoeligheden spelen daarbij een rol
-Welk gemis komt naar voren door het probleem
-Wat zegt het probleem over hoe je zou willen zijn en zou willen leven.
-Welke openingen en handvatten biedt het probleem jou daarbij

Jouw probleem wijst je de weg naar verandering

Wat is groei?

Groei is verandering. Groei is het vinden van een nieuw evenwicht met jezelf en je omgeving. Ondergewaardeerde mogelijkheden en kwaliteiten komen beter aan bod. Beperkingen en onvermogens worden minder bepalend. Je leert meer jezelf te worden.

Groei kan het gevolg zijn van het werken aan problemen. Begrip en inzicht creëren ruimte en maken andere keuzes mogelijk.
Groei kun je ook bewust zoeken. Vanuit de wens meer tot je recht te komen. Eigen talenten beter te herkennen en een plaats te geven in je leven. Of je met onderwerpen bezig te houden waar je in het dagelijks leven niet aan toe komt. Je zoekt naar verbreding en verdieping.

Hulp en ondersteuning


Wat kun je doen en hoe kan ik helpen?

Uit evenwicht zijn betekent dat je jezelf uit het oog bent verloren. Soms tijdelijk, vaak langdurig. Het leven voltrekt zich, maar waar blijft jouw stem? Je komt meer en meer alleen te staan. Hoe dit te veranderen?

Het simpele antwoord is: door goed voor jezelf te gaan zorgen.
Helaas is dit niet altijd eenvoudig, anders deed je het al.

Goed voor jezelf zorgen betekent in ieder geval:
Allereerst jezelf serieus nemen met alles wat er in je leeft. Vaak is de buitenkant goed verzorgd. Je besteedt veel tijd en aandacht aan het voldoen aan de verwachtingen van je omgeving, je familie, je opleiding, je werk. Maar waar blijf je zelf? Met jouw wensen, verlangens, twijfels, je dromen en gedachten. Hoeveel tijd besteed jij aan je binnenwereld?

Gun jezelf om stil te staan bij wat er in je leeft.

Daarnaast betekent goed voor jezelf zorgen dat je dit niet alleen doet.
Delen betekent niet langer alleen blijven met je problemen.
Delen betekent onder woorden brengen waardoor je geraakt wordt
Delen betekent erkennen van wat er in je leeft.

Delen staat aan het begin van verandering.

Als therapeut kan ik je helpen jouw verhaal naar voren te brengen. Je leert steeds een laagje dieper in jezelf te kijken. Je krijgt gaandeweg steeds beter zicht op wat er bij jou meespeelt bij jouw omgang met problemen. Je wordt je weer bewust van onverwerkte zaken die vaak ver in je verleden liggen. Bewustwording geeft de mogelijkheid dit gemis, deze oude pijn, alsnog te verwerken. Ik kan je hierbij begeleiden.
Door het verwerken ontstaat meer ruimte voor jezelf en je mogelijkheden. Graag help ik je deze ruimte te onderzoeken. Je leert zo op je eigen kracht te vertrouwen.

Het gevolg van mijn begeleiding is dat je minder wordt bepaald door je verleden en meer door wie jij bent en wat jij wilt.

Samengevat: Het diepgaand onderzoek naar jezelf en de eigen mogelijkheden is noodzakelijk om tot wezenlijke verandering te kunnen komen. Dit onderzoek is iets dat weinig mensen alleen kunnen. De meeste mensen hebben –voor een tijd – een ander nodig om samen mee op weg te gaan. Iemand die bereid en in staat is zich in jou te verdiepen. Iemand waar jij mee kunt en wilt delen. Iemand waar jij je veilig bij kunt voelen.

Die iemand kan en wil ik voor jou zijn.

 

 

 

 

Methode van werken

 

Hoe ziet mijn begeleiding eruit?

Een probleem is vooral een probleem als je er alleen mee blijft. Pijn, verdriet, boosheid veranderen van kleur en scherpte als je ze kunt delen. Wensen en verlangens kunnen alleen vorm krijgen als ze naar buiten worden gebracht.
Samenzijn is de basis van verandering

Methodes van werken die ik gebruik:.

De therapeutische gespreksbegeleiding.

Onderwerp van dit gesprek is de actuele situatie van de cliënt. “Wat is op dit moment belangrijk voor je?’, “Wat voel je?’ en ‘Met welke gedachten gaat dit gepaard?’ “Wat doe je?’
Deze situatie nu –vaak een probleem- is het uitgangspunt. Van hieruit komen de onderliggende lagen van de cliënt in beeld. Hier zijn de opgeslagen ervaringen uit het verleden te vinden. De cliënt krijgt zicht op bepalende factoren voor zijn of haar leven. De manier waarop hij in het leven staat, waarop hij handelt, ervaart, denkt, heeft hier zijn oorsprong. Levenskracht, maar ook de beknotting ervan, is hier te vinden.
Een belangrijk deel van het werk is dan ook de verwerking van obstakels uit het verleden. Hierdoor ontstaat nieuwe ruimte voor je kracht en mogelijkheden. Het onderzoeken van wat je hiermee kunt en wilt is een belangrijke volgende stap bij mijn begeleiding.

In de begeleiding bevestig en stimuleer ik het authentieke van jou zoveel mogelijk. Tegelijk frustreer ik aangeleerde gedrag en vastzittende overtuigingen die het authentieke verstikken.

Het zelfonderzoek middels sprookjestherapie.

De beeldende kracht van een sprookjesverhaal geeft een snelle ingang om aspecten van jezelf, je wensen en verlangens, te onderzoeken. Je kunt met allerlei verschillende rollen en hoedanigheden experimenteren. Zowel je kracht als je zwakte komen hierbij helder naar voren. Met beide aspecten ga je aan het werk.
Het mooie van sprookjes is dat ze gaan over universele menselijke problemen. Ze hebben daarbij een vaste structuur. Ze beginnen mooi en licht, het paradijs. Er gebeurt iets waardoor het licht verdwijnt. Het probleem wordt zwaarder en zwaarder. Dan dient er zich een oplossing aan. De hoofdpersoon kan vervolgens iets doen om vanuit deze oplossing weer terug bij het licht te komen.
Alles wat in je leven plaatsvindt kan een plekje vinden in zo’n sprookjesverhaal. Ieder dieptepunt of hoogtepunt krijgt een passende plaats maar tegelijk wordt duidelijk hoe je verder kunt.
In de begeleiding zoek ik aan de hand van wie jij bent en wat jou bezighoudt een sprookje om mee te werken. Sommige sprookjes richten zich op deelaspecten – bv omgang met ziekte of verlies-. Andere bestrijken de volledige levenscyclus.

Het zelfonderzoek via de eigen uitingen.

“Wat je zegt dat ben jezelf” geldt ook voor wat je schrijft, wat je tekent, wat je droomt, hoe je muziek maakt etc. Het persoonlijke element is altijd terug te vinden in jouw uitingen.
Deze worden bepaald door wie jij bent, door jouw achtergrond en ervaringen.
‘ Vanwaar deze woorden, beelden, geluiden?’ ‘Wat zeggen ze je?’, ‘Welke verbinding is er met je levensgeschiedenis, je persoonlijke ervaringen?’
De begeleiding richt zich op de bewustwording van onderliggende –onbewuste- factoren. Dit geeft een helderder zicht op wie jij bent, wat je wilt en wat je kunt .

De verschillende werkvormen zijn in de praktijk niet strikt gescheiden. Al doende wordt bekeken welke vorm of welke techniek op dat moment het meest geëigend is. Meestal wordt in de beginfase voor de gespreksbegeleiding gekozen. Gaandeweg kunnen andere - beeldende -werkvormen worden gebruikt.
In de sprookjesbegeleiding worden zowel gespreksvormen als beeldende uitingen gebruikt.
Ontspanningstechnieken zijn een vast onderdeel bij iedere werkmethode.

 

Ik doe de begeleiding op een therapeutisch verantwoorde manier. Dat wil zeggen zonder de ander in het keurslijf van de een of andere theorie of filosofie te duwen. Het verhaal van de cliënt en diens beleving staat centraal. In dat verhaal zit alles opgesloten wat nodig is om tot verandering te komen.

 

Hoe lang duurt de therapeutische begeleiding?

In principe kan het onderzoek naar jezelf eindeloos doorgaan. Altijd duiken er nieuwe aspecten op waarmee je verder kunt werken.
In de praktijk bepaal je – in overleg- zelf hoelang je doorgaat. Het ervaren van een nieuw evenwicht waarmee je verder kunt, kan bijvoorbeeld een moment zijn om te stoppen.
Later kun je altijd beslissen om verder te gaan met je zelfonderzoek.

Achtergrond


 

Waarom wil ik mensen naar een nieuw evenwicht begeleiden?

Het gaat mij altijd bijzonder aan het hart als ik merk hoe iemand zichzelf klein maakt of laat maken. Waardering voor jezelf, oog voor de eigen kracht en schoonheid, maakt dat je anders in de wereld komt te staan. Je kunt meer jezelf zijn. Je hebt meer te bieden. Dit gun ik iedereen en hieraan wil ik mijn steentje bijdragen.

Ik ben geinteresseerd in mensen met hun achtergronden en drijfveren. Ik heb een sterk besef van de beperkingen die iemand kan hebben. Tegelijk bezit ik een open oog voor de mogelijkheden die iemand bezit. Door persoonlijkheid, opleiding en ervaring ben ik bereid en in staat een ander te begeleiden bij veranderingen in het leven.

Ieder mens heeft aandacht en bevestiging nodig. Voor zichzelf, voor zijn mogelijkheden en kwaliteiten. De omgeving die deze aandacht en bevestiging moet geven is hiertoe vaak niet of maar gedeeltelijk in staat. Om niet te zeer te lijden onder dit tekort leert iedereen zich, al vroeg, aan te passen aan de situatie. Een deel van jezelf leg je zo terzijde. In het dagelijks leven is vaak geen tijd voor het gemis Onderhuids blijft het echter wel aanwezig. Het gemis bepaalt je in wie jij bent, voor jezelf, voor je omgeving.

Op stille momenten, in –dag- dromen zijn de contouren van het gemis en het verlangen terug te vinden.

Door aandacht te geven aan het weggestopte, ondergewaardeerde deel van je kun je oude wonden helen en oude pijn verzachten. De energie, nodig om weg te stoppen, kun je nu ten bate van jezelf gebruiken.
Het is goed voor jezelf om beter in evenwicht te zijn, maar ook voor je omgeving. Als je minder bezig bent met alles wat je niet kunt en durft, heb je meer ruimte en energie voor je omgeving, je partner, je kinderen, je vrienden en bekenden.

Werken aan jezelf maakt de wereld ruimer en lichter.

Persoonlijke ervaringen


Zelf ben ik me gaan bezighouden met therapie en persoonlijke groei toen ik vastliep in mijn leven. Na jarenlang doorploeteren was mijn energie op. Aan mijn omgeving had ik steeds minder te bieden. Geliefden en vrienden raakten buiten bereik. Ook op mijn werk kon ik niet meer goed functioneren. Om overeind te blijven sloot ik mij af. En dat zorgde ervoor dat ik me nog meer alleen voelde. Ik was niet meer bij machte uitgestoken handen te pakken –en ik verweet het die handen-!.
In mijn therapieopleiding heb ik beetje bij beetje mijn kracht en energie terugveroverd. Ik kwam erachter dat ik het zelf was die mij beknotte. Van jongsaf hebben angsten een rol gespeeld in mijn leven. Vaak sluimerend en onderhuids, maar altijd weer opduikend. De angst niets voor te stellen. De angst niet te voldoen. De angst niet gezien te worden.
Ik leerde deze angsten onder ogen te komen. Ik gaf ze een plaats in mijn leven. Ze horen bij mij, maar ze bepalen niet langer mijn leven. Ik hoef ze niet meer weg te drukken. Door bewust te zijn van wat er in mij leeft kan ik er rekening mee houden.
Vragen en twijfels zullen er altijd zijn, maar ik hoef hier niet meer bang voor te zijn.

Cruciaal in deze ontwikkeling was dat ik mij bij mijn onderzoek gezien en gesteund wist. Ik kon in mijn tempo en met inachtneming van mijn eigen grenzen ervaren en verwerken.

Met de ruimte die gaandeweg ontstond kon ik mijn blik verleggen van mijn gemis naar mijn mogelijkheden. Vragen als: ‘waar ligt mijn kracht?’, ‘wat geeft mij energie’, ‘wat stimuleert mij?’ en ‘wat heb ik te bieden?’ zijn aan de orde gekomen.

Ik heb beter geleerd te vertrouwen op mijzelf, op mijn innerlijk kompas. Vanuit deze rust en zekerheid ben ik in staat mij open te stellen voor een ander.
Een logisch gevolg voor mij is mijn wens anderen therapeutisch te begeleiden bij hun verandering.

Persoonlijke gegevens


 

Wie ben ik?

Mijn naam is Andre Langejan. Ik ben 51 jaar. Samenwonend en vader van twee kinderen.
Ik ben opgeleid als ontwikkelingspsycholoog. Ik ben langdurig werkzaam geweest in de zorg voor verstandelijk gehandicapten. Sinds een aantal jaren werk ik met dove jongeren.
Ik heb de 4-jarige opleiding tot transpersoonlijk therapeut gevolgd. Daarnaast ben ik opgeleid tot sprookjestherapeut
Voor verdere informatie en/of een –gratis- kennismakingsgesprek:

 

Mijn adres Pieter Venemakade 155
9605PN Kielwindeweer

 


Telefoon: 0598-491571


Email: jolandre@xs4all.nl

 

Ik beschik over een werkruimte thuis. Daarnaast kan ik gebruik maken van een ruimte in het therapiecentrum de Heesterpoort in de Oosterparkwijk in Groningen.

 


Toegift:

Ademloos vraagt hij me
te komen zoeken
naar oorsprong,
bestemming.

Ik weersta de verleiding
uit mijn binnenwereld
niet te bewegen

Ik draai naar links
En reik uit

Luister naar de golven,
en voel de wind
zachtstrelend
langs de huid.
Nog niet warm.
Niet meer koud.
Vluchtig, aarzelend,
vol van beloftes

verspreide rotsen
plaveien mijn weg